> PORTFOLIO
NIGZ Donorvoorlichting > Lesmateriaal orgaandonatie

Bureau Drie redigeerde lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs (vmbo en havo/vwo) over orgaandonatie bij de vakken maatschappijleer en biologie.

www.donorinfo.nl