> PORTFOLIO
Zwijsen > Estafette

Bureau Drie verzorgde de redactie op AVI-niveau van een aantal leesboeken en omnibussen voor deze methode technisch lezen voor het basisonderwijs. Daarnaast deed Bureau Drie de redactie van een aantal bijbehorende werkschriften, de Estafettelopers.

www.estafette-lezen.nl